Khái quát về Trung Quốc
19/08/2010
"Hiện là quốc gia phát triển nhanh nhất, Trung Quốc đã tích cực thực hiện trách nhiệm của mình. Trung Quốc đã hỗ trợ rất lớn cho các nước đang và kém phát triển. Một thị trường Trung Quốc thịnh vượng cũng sẽ cung cấp nhiều cơ hội hơn cho nền kinh toàn cầu nói chung và các nước láng giềng nói riêng", tờ China Daily của Trung Quốc nói.
Các tin khác: